top of page

כמה כללים חשובים

1.  כל המראה היא רשות, כל נחיתה היא הכרחית.


2. טיסה היא לא מסוכנת. ההתרסקות זה מה שמסוכן בה.


3. תמיד עדיף להיות למטה על האדמה ולרצות להיות למעלה באוויר,

    מאשר להיות למעלה באוויר ולרצות להיות למטה על האדמה.


4. הזמן היחיד שיש לך יותר מידי דלק זה מתי שאתה עולה באש.


5. כשאתה בספק שמור על גובה, אף אחד לא התרסק אף פעם בשמיים.


6. נחיתה טובה היא נחיתה שממנה אתה יכול לקום וללכת,

    נחיתה מצוינת היא נחיתה שאפשר להשתמש בכלי שוב.


7. תלמד מטעויות של אחרים, אתה לא תחייה מספיק זמן כדי לעשות את כולם בעצמך.


8. תמיד תשתדל להשאיר את מספר ההמראות שלך שווה למספר הנחיתות שלך.


9. יש שלושה חוקים עיקריים כדי לעשות נחיתה מוצלחת, הבעיה היא שאף אחד לא יודע אותם.


10. אתה מתחיל עם שק מלא במזל ושק ריק מניסיון,

      הטריק הוא למלות את השק של הניסיון לפני שאתה מרוקן את השק של המזל.


11. החלטות נכונות באות מניסיון. למרבה הצער הניסיון בדרך כלל בא מהחלטות לא נכונות.


12. תמיד חשוב לזכור לכוון את החלק המחודד של הכלי קדימה.


13. תזכור, כוח המשיכה הוא לא סתם רעיון, הוא חוק וזה לא עניין לוויכוח.


14. יש טייסים זקנים ויש טייסים נועזים. אבל אין טייסים זקנים נועזים.

מצנחי רחיפה ממונים
bottom of page